IFMA Logo

Det nya flexibla arbetslivet, en konkurrensfördel och vassaste vapnet i slaget om talangerna. Pandemin har inneburit ett paradigmskifte för hur vi arbetar. Tillsammans med Novus gör vi på Sodexo en löpande kvartalsundersökning om framtidens arbetsliv.

Language: Swedish

[Translation]

Quarterly Survey on the Future of Working Life

The new flexible working life, a competitive advantage and the sharpest weapon in the battle for talent. The pandemic has meant a paradigm shift for how we work. Together with Novus, we at Sodexo conduct an ongoing quarterly survey on the working life of the future.

Categories

Workplace
Facility Fusion an IFMA Conference & Expo
Facility Fusion an IFMA Conference & Expo